Ejendomsadministration

Ejendomsadministration

Har du brug for hjælp til din ejendomsadministration?

Vi kan også stå for ind- og udflytninger i boliglejemål for ejendomme i vores geografiske nærområde, samt for erhvervslejemål i hele landet.

Basispakken (leje- og bogføringsservice)


Den basale ejendomsadministration varetages via dit abonnement hos Proper, som du betaler direkte til platformen uden nogen merudgift til AZEA. Det, du betaler os for i basispakken, er bl.a. at varetage varme- og fællesregnskaber, bogføre ejendommens øvrige betalinger og gøre materialet klar til din revisor, samt at indberette moms for momspligtige udlejere. Du står selv for at betale ejendommens øvrige regninger og give oplysninger om posteringerne til brug for vores bogføring.

 

Prisen forhandles individuelt, men starter ved kr. 1.000 pr. måned plus moms* Derudover kommer dit abonnement hos Proper.

Min. aftaleperiode på 12 måneder og 3 mdrs. opsigelsesvarsel.

Ad hoc eller ekstra opgaver


Opgaver, som vi løser for udlejere og ejere, der ikke falder ind under de faste opgaver, inkluderet i pakkerne, afregnes til en fast og fair timepris, afhængig af arbejdets karakter. Priserne starter ved kr. 500 plus moms pr. time*

AZEA samarbejder med udlejerportalen Proper om varetagelse af de basale opgaver, forbundet med administration af en udlejningsejendom, hvad enten det er beboelses- eller erhvervslejemål, du ejer.

 

Via Proper opkræves huslejerne automatisk og lejebetalinger afstemmes automatisk til den rette lejer. Huslejen reguleres også automatisk via Proper, der tillige kan benyttes som kontaktplatform til lejerne, og dermed samle hele din korrespondance og alle dokumenter mellem dig og lejeren ét sted.

 

Alt dét kan systemet fra Proper. Oven i det tilbyder AZEA at varetage kontakten til lejerne, sikre at varmeregnskaber og fællesregnskaber afregnes korrekt, varsle lejere ved manglende betaling, samt varetage ejendommens øvrige betalinger, bogføring, evt. moms og endelig klargøring af regnskabsmateriale til din revisor.

Du kan få ”hele pakken” eller bare de basale services – afhængigt af dine behov som udlejer.

Administratorpakken (fuld administrationsservice)


Hvis du ønsker, at AZEA fungerer som egentlig administrator på din ejendom, varetager vi også kontakten til lejerne via Propers kommunikationsportal, vi tager imod henvendelser om reparationer og skaffer de håndværkere, der skal bruges. Vi er ikke vicevært, men bringer opgaverne videre, afregner betalingerne og står i øvrigt for ejendommens øvrige betalinger af skatter, moms, forsikringer vedligeholdelse, revision osv.

 

Prisen forhandles individuelt og er afhængig af antallet af lejemål og om der er tale om bolig eller erhverv. For rene erhvervsejendomme starter prisen ved kr. 1.200 pr. måned plus moms og for rene boligejendomme starter prisen ved kr. 1.500 pr. måned ekskl. moms* Derudover kommer dit abonnement hos Proper og prisen for Basispakken.

Min. aftaleperiode på 12 måneder og 3 mdrs. opsigelsesvarsel

Forvaltningspakken (ejerservice)


Hvis I er flere ejere i et ejerselskab, kan I have brug for, at nogen står for de formelle opgaver, som f.eks. at der indkaldes til og afholdes generalforsamlinger, at der skrives referater og ajourføres vedtægter, at der foretages lovpligtige indberetninger til Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen, kort sagt at ejerselskabet bliver forvaltet. Det hjælper AZEA med via forvaltningspakken.

 

Prisen forhandles individuelt, afhænger af kompleksiteten i ejerkonstruktionen, men starter ved kr. 1.250 om måneden plus moms – udover omkostningen til dine øvrige abonnementer. Samlet udgør prisen min. kr. 50.000 p.a. for alle ”pakkerne” tilsammen.


Når du vælger at AZEA skal stå for forvaltningen, indgår vi en aftale, der gælder i mindst to regnskabsår. Det vil også gælde for de øvrige servicepakker, vi leverer. Vi betinger os, at dit ejerselskab har valgt en revisor for at påtage os forvaltningsansvaret. Det er revisoren, der står for at udarbejde din årsrapport, vi levere tallene.

*Moms på administration


Hvis din virksomhed ikke er momsregistreret og du udelukkende udlejer momsfri lejemål, vil der ikke blive tillagt moms på vores administrationsydelser. Fritagelsen for moms er betinget af, at du tilvælger Administratorpakken og evt. også Forvaltningspakken.

Kommanditselskaber


K/S’er – som de ofte omtales – har som ejendomsinvesteringer en særlig selskabsstruktur, der bl.a. involverer et ekstra selskabet, et såkaldt komplementarselskab. Kommanditselskaber har ofte flere ejere, men er normalt begrænset til max. 10 kommanditister qua de historiske skatteregler for den slags investeringsprojekter.

 

AZEA har gennem sin tid som Gaardsholt & Partnere udbudt og forvaltet et stort antal kommanditselskaber og har fortsat en håndfuld ældre projekter under vingerne. Hvis du er beslutningstager i et K/S-projekt og leder efter en forvalter, tilbyder vi vores mangeårige erfaring med netop denne type investeringskonstruktioner.

Forvaltningen af kommanditselskaber kræver alle ydelserne i vores tre ”pakker” og prisen starter ved min. kr. 100.000 p.a. plus moms, hvis der er tale om danske udlejningsejendomme. Hvis der er flere ejendomme i samme ejerselskab, stiger mindsteprisen med kr. 20.000 p.a. pr. ekstra ejendom.

 

Ved forvaltning af kommanditselskaber, betinger vi os, at ejerselskabet går med i AZEA’s bestyrelses-ansvarsforsikringsordning samt at selskabet har valgt en revisor.